Geometry City

Forløbet her er lavet til min 6.klasse og ment som en sjov måde til at komme rundt i en masse basisgeometri.

Det er et mix mellem tilegnelse af ny viden, repetition af gammel viden, undersøgelser, hands-on og arbejde i Geogebra. Og som med de fleste af mine forløb, så arbejdes der løbende på et præsentabelt produkt, hvor hver elev har rum og mulighed for at komme med sit eget unikke, kreativ indslag - så længe de fastsatte benspænd er opfyldt.

Lesson 1: Formen på din Geometri City

 

Mål: Få viden om forskellige polygoner og deres definitioner ud fra viden om sidelængder og vinkler.

 

Viden:

 

Opgave:

 

Lesson 2: Infrastrukturen (vejnettet) i Geometry City

 

Mål: Få viden om linjers indbyrdes beliggenhed, forskellige vinkeltyper og måling og estimering af vinkelstørrelser.

 

Viden:

 

Opgave:

 

Lesson 3: De første store bygninger i Geometri City

 

Mål: Få viden om egenskaber ved plane, geometriske figurer, samt viden om areal og omkredsbestemmelse.

 

Viden:

 

Opgave:

 

Lesson 4: Den smukke park i Geometri City

 

Mål: Få viden om placeringer og flytninger i koordinatsystemet, herunder spejling, drejning og parallelforskydning, samt mønstre.

 

Viden:

 

Opgave:

 

Lesson 5: Det store stadion i Geometry City

 

Mål: Viden om cirkler og ellipser, deres definitioner, omkredse og arealer.

 

Viden:

 

Opgave:

 

Lesson 6: Rådhuset i Geometry City

 

Mål: Viden om skitser og præcise tegninger, gengivelse af rumlige former og 3D tegning (perspektiv og isometrisk).

 

Viden:

 

Opgave:

 

Lesson 7:

 

Mål:

 

Viden:

 

Opgave:

 

 

Lesson 8:

 

Mål:

 

Viden:

 

Opgave: