Cirkelmaze med tidsnedtælling

 

Start tiden inden du trækker dit punkt afsted.

Før punktet ind i midten uden at røre siderne.

Stop tiden, når stopknappen viser sig.

Du tildeles det antal points, du har tilbage på tiden minus 5 gange det antal gange, du har berørt siderne. Har du krydset en side er du disket!

Indbrud i borgen

 

Find en god vej ind i borgen uden at blive fanget af en dør med en vagt.

Min labyrint

 

Jeg har forsøgt at indlægge så mange elementer fra workshoppen, som muligt uden at lave overkill.

Labyrintudfordringer

 

Til workshoppen i "Labyrinter og programmering" er man velkommen til at prøve kræfter med følgende udfordringer efter at have gennemgået og lært de enkelte delelementer.