Afleveringer

Selve opgaveløsningen - klassiske beregningsopgaver


Naturligvis er opgavens type ret afgørende for, hvordan den optimale løsning ser ud. Alligevel er der nogle retningslinjer, der stort set altid gælder:

Der skal være en intro.

Alle udregninger (også mellemregninger) skal med, og de skal have enheder på tallene (cm, kr osv.), hvis der er nogle.

Der skal dobbeltunderstregning under opgavens endelige resultat.

Der skal formuleres en kort og præcis konklusion til sidst.


Herunder er vist et eksempel på løsning af to helt klassiske opgavetyper:

Uddybende forklaringer og eksempler

Intro

En intro er en slags indledning til den enkelte opgave. Nogle har for vane blot at skrive opgaveformuleringen af, men i stedet skal det formuleres som starten (introen) til en løsning af opgaven. Man skal kort beskrive, hvad man skal i gang med at beregne eller finde løsningen på.


Eksempel

Hvis opgaveformuleringen lyder:

"Hvor mange gulerødder kan Daniel nå at skrælle på 40 minutter?"


Så kan introen formuleres:

"Antal gulerødder, Daniel kan nå at skrælle på 40 minutter:"

eller

"Jeg skal beregne, hvor mange gulerødder Daniel kan nå at skrælle på 40 minutter:"


Vær meget opmærksom på IKKE at skrive et spørgsmål i introen.


Se opgave 1 længere nede på siden for øvelse i dette.


Udregninger

Alle udregninger skal med, og de tal, der har en enhed (cm, kr, minutter osv.) skal have enhed på.


Eksempel

2 gulerødder/minut * 40 minutter = 80 gulerødder


Hvis man skal "regne videre" med tallet, skal man huske at dele udregningerne op, og ikke bare "klaske" den nye udregning på resultatet på den gamle udregning.


Eksempel

Pris for de to varer og en bærepose:

50 kr + 66 kr = 116 kr

116 kr + 3 kr = 119 kr


Forkert opstilling ville se således ud:


50 kr + 66 kr = 116 kr + 3 kr = 119 kr.            (FORKERT)


Resultat

Opgavens resultat skal markeres, så det er tydeligt, hvad der er resultat for opgaven.

Mellemregningernes resultater skal IKKE markeres.


Resultatets markering skal laves med dobbeltunderstregning.


Markér resultatet og gå op under understregning og klik på den lille pil, så kommer en menu frem, hvor dobbeltunderstregning kan vælges.


Hvis svaret er en tegning, en graf, en længere forklaring eller lignender, så skal der ikke laves understregning.


Konklusion

Konklusion er en kort og præcis formulering af opgavens svar, der kommer til aller sidst efter svaret er givet.

Efter man via udregning fx er kommet frem til resultatet 119 kr, laver man til slut en kort konklusion:


Eksempel

Prisen for de to varer og bæreposen er 119 kr.


Man beskriver altså med ORD, hvad svaret betyder i løsningen.

Enheder


Enheder er tallets "efternavn", når det beskriver en handling.

Eksempler på enheder:

Opgaveløsning med brug af Excel eller Geogebra


Når en opgave eksempelvis lyder:


"Tegn en regulær 8-kant og indsæt alle diagonalerne i den."


Så skal der laves en såkaldt metodebeskrivelse i opgaven, der fortæller, hvordan man har løst opgaven. Det svarer lidt til en udregning. Hvis man har anvendt Geogebra kan løsningen se således ud:

Metodebeskrivelsen er de to linjer efter introen.

Resultat og konklusion er blot selve billedet, der er taget fra Geogebra.
Skærmbilleder


Det er forskelligt fra computer til computer, hvordan man tager skærmbilleder, men på alm. pc'ere er der en knap, der står "prt sc", der tager et skærmbillede og gemmer det i udklipsholderen.

Når man så trykker "Sæt ind" eller CTRL+v så bliver billedet sat ind. I Word kan man derefter beskære billedet.

Forklaringsopgaver


Når en opgave eksempelvis lyder:


"Anne siger, at arealet af et kvadrat beregnes ved at gange de to diagonaler med hinanden. Men Theis siger, at man skal gange de to sider i kvadratet med hinanden. Afgør hvem af Anne og Theis, der har ret og begrund hvorfor."


Så skal der laves undersøgelser og begrundes grundigt. Det er ikke nok, blot at skrive et svar eller et gæt. Man viser sin undersøgelse af de to udsagn og forklarer grundigt, hvorfor man mener at Theis har ret.


Der findes mange forskellige typer af forklaringsopgaver, men fælles for dem er, at man skal vise sine beregninger og/eller undersøgelser, og ikke springe direkte til at konkludere.


Til sidst i besvarelsen af en forklaringsopgave skal der laves en kort og præcis konklusion, som man også gør i de andre opgavetyper.Sammenligningsopgaver - statistik


Herunder ses et eksempel på løsningen af en eksamensopgave, hvor man skal sammenligne to klassers søvnvaner. Læg mærke til, hvor mange matematiske ord, der anvedes, hvor mange konkrete tal fra min undersøgelse, samt den opsummerende konklusion, så man ikke blot siger "den ene har en størsteværdi på 10 og den anden har en på 9". Der skal lgie knyttes lidt ord til, så man bruger oplysningen til noget analyserende.

ØvelserOpgave 1: Øvelse i at formulere introer


Nedenfor er en masse opgaver (dog mangler al den info, man har brug for for at kunne beregne noget som helst). Det eneste du skal gøre, er at formulere en intro til den opgave der er stillet. Se eksemplet først.


Eksempel

Opgave: Beregn prisen på Ivers nye bil.

Din introformulering:  "Beregning af prisen på Ivers nye bil: "


A) Beregn arealet af Simons værelse.

B) Hvor mange fisk kan Lotte få for 35 kr?

C) Find omkredsen af cirklen.

D) Undersøg sammenhængen mellem levetid og størrelse.

E) Tegn en rombe med sidelængden 4.

F) Aflæs i diagrammet, hvor mange der kan stå på ski i 4.B.

G) Hvor ofte skal man tage i Tivoli, for at det kan betale sig med årskort?

Info om denne side

Denne side er tilegnet mine mellemtrinsklasser, der skal lære at stille en problemregning op. Jeg har mine personlige præferencer ift. hvordan det skal se ud, så udefrakommende læsere af siden må være opmærksomme på, at andre lærere kan have andre krav. Jeg vil dog mene, at mit bud her er ret omhyggeligt sammenlignet med, hvordan der normalt arbejdes med skriftlige afleveringer på mellemtrinnet i den danske grundskole. Mine udskolingsklasser kan bruge sitet som repetition.


Det formelle

Problemregningen skrives ind i Word, der skal være installeret på elevernes computere på forhånd. Der skal anvendes en letlæselig skrifttype (Arial, Times New Roman eller Calibri anbefales) i størrelse 11 eller 12. Overskriften må være lidt større.


Til at begynde med udfyldes et sidehoved med følgende:

Fulde navn

Dato

Klasse

Skole

Opgavetypen og nummeret, fx. "Blækregning 1" eller "Problemregning 1"


Derefter oprettes overskriften til problemregningen og skriften centreres og gøres større end den øvrige skrift.

Dernæst oprettes opgavenumrene.

Se tutorial herunder for vejledning i det tekniske: