Model af drivhus

Denne øvelse er lidt allround i basisgeometri.

Opgaven er at designe et drivhus, og derefter lave forskellige modeller af det og beregninger på det.

Opgaver:


 1. Tegn en SKITSE af drivhuset, hvor du kommer de rigtige mål på. Husk at beregne bundarealet, så det opfylder kravene.
 2. Omregn alle målene på skitsen i målestoksforholdet 1:50. Det vil sige, at alle mål skal laves til centimeter og deles med 50. Eksempel: 2 meter = 200 cm og 200 cm / 50 = 4 cm. Altså svarer 4 cm til 2 meter i dette målestoksforhold.
 3. Lav en papirmodel af alle flade på drivhuset i målestoksforholdet 1:50, som vist på billederne her. Brug samme farver som på billederne (rød=mursten, lyseblå=glas, hvid=træ).
 4. Tegn alle de samme flader ind i Geogebra i de rigtige metermål.
 5. Find alle arealer (i kvadratmeter) af alle flader, samt det samlede overfladeareal på drivhuset. Inddel arealerne i, hvad der er glas, mursten og træ.
 6. Beregn rumfanget af drivhuset i kubikmeter.
 7. Lav en 3D model af drivhuset i Geogebra i de rigtige metermål. Kom gerne farver på fladerne.Krav:


 • Drivhuset skal som minimum have 4 lodrette vægge, hvor den ene skal være mursten (rødt papir), og de andre glas (lyseblåt papir).
 • Drivhuset skal have et trægulv (hvidt papir).
 • Drivhuset skal have glastag (lyseblåt, bukket papir)


 • Der skal være en dør i drivhuset, der måler præcis 1 meter i bredden og 1,8 meter i højden.


 • Drivhusets bundareal skal være mellem 20 og 40 kvadratmeter stort.
 • Drivhuset må ikke være højere på det højeste sted end 4 meter.Geogebra model af alle fladerne med farver og mål.

Papirmodel i målestoksforholdet 1:50 (udtales: "1 til 50")

3D model i Geogebra 3D grafik.