Mønsteranimationer


Alle klassetrin


Mønsteranimationerne er animationer, der trækker spor, der bliver til flotte mønstre. Disse kan evt. senere bruges som ghost trail opgaver, men kan også sagtens stå alene. Man kan som lærer indlægge forskellige benspænd for elever, fx forskellige krav til, hvilke figurtyper, der skal indgå. Det kunne også sagtens handle om fx spejling, og at mønsteret således skulle rumme mindst én spejling, gerne flere.

TUTORIAL: Hjertemønster animation


En simpel animation med en cirkel, to punkter og en linje.


Her skal der reguleres lidt på punkternes animationshastigheder. Det ene punkt skal bevæge sig i hastigheden 2, og det andet i 3.


Prøv selv, hvad der sker hvis forholdet mellem de to hastigheder ændres, fx til hhv. 1 og 6.

TUTORIAL: Polygon animation


Endnu en mønsteranimation. Det er kun fantasien, der sætter grænser, og eleverne har ofte nogle super fede idéer og påfund i denne opgavekategori.

TUTORIAL: Dynamiske farver


Konceptet i de dynamiske farver går ud på, at man lader farvesammensætningen af farverne rød, grøn og blå være afhængige af et animerende punkts koordinater.

Hvis eksempelvis punktet kaldet B bevæger sig, så vil punktets koordinateter antage forskellige værdier.


Når der i tutorialen skrives:     x(B)

så refereres til punkt B's x-koordinat.

Skrives:       y(B)

refereres til y-koordinaten.


Der kan ganges en faktor på ved at skrive: 5x(B)

TRIGONOMETRISKE MØNSTERANIMATIONER


Med både 3., 4. og 8.klasse har jeg arbejdet med kurverne hørende til de tre trigonometriske funktioner. I 8.klasse har vi arbejdet tværfagligt med fysik omkring bølgeinterferens (konstruktiv og destruktiv interferens).

TRIGONOMETRI MED 3.KLASSE

Min 3.klasse er utrolig glade for Geogebra og særligt animationer. Vi prøver os derfor frem med forskellige måder at arbejde med animationer samtidig med, at både de og jeg bliver klogere på både matematik og Geogebra.


Dette projekt handlede om funktioner med sjove grafer. Eleverne var allerede inden bekendt med "træk spor" og animationsfunktionen i Geogebra, og de skulle derfor primært forholde sig til det nye i de mærkelige funktioner, der skulle skrives i inputfeltet og den variable a's funktion og betydning. Det var mit matematiske fokus; variable.


Rent teknisk brugte vi følgende input til inputfeltet:


y=sin(x)

y=cos(x)

y=tan(x)


Alle disse fik de hurtigt en udvidet udgave af med variablen a foran:


y=a*sin(x)

y=a*cos(x)

y=a*tan(x)


Inden de ovenstående kan indskrives i inputfeltet skal der oprettes en skyder kaldet a. Et godt variationsinterval er fra -10 til 10 med tilvækst på 1.


Udover disse tre trigonometriske funktioner gav jeg dem også hyperblen:


y=a/x


Her skal der også oprettes en skyder a først.


Eleverne arbejdede med at beskrive a's betydning for kurvens udseende og udvikling.


De dynamiske farver lægger mine elever nærmest automatisk på alle deres animationer uden andet formål end at få det flotte udseende. Dog er de i arbejdet med de dynamiske farver blevet opmærksomme på, at når at punkt er sat i omløb i en cirkel, så vil x- og y-koordinater konstant forandre sig, og farvekoden vil ændre sig, hvis denne er gjort afhængig af det animerede punkts koordinater.  Igen arbejde med variable.


Min erfaring fra udskoling er (desværre), at arbejdet med variable starter alt for sent og bliver meget svært for mange. Dette er et bud på at arbejde med det tidligt i indskolingen.


Min 3.klasse har flere gange kørt forløb med skolens 2.klasser, hvor de har "lært dem op" i animationer i Geogebra. Det er utrolig givende for begge parter, sjovt og hyggeligt, meget nemt forberedelsesmæssigt for læreren (ups, er det politisk ukorrekt at skrive ;o) og så får de altså bare nogle input begge veje på deres arbejde. Kan klart anbefales med tutor-ordning i indskolingen.