Tid

Jeg har noget med at gå og bemærke "flotte" klokkeslæt... 12:34, 15:51, 11:23... Nogle er nok lettere at gennemskue skønheden i end andre :o) 

Klokken og tiden er en helt naturlig del af vores hverdag - ikke en øremærket "skoleting" - men noget I nemt kan tage fat på hjemme. 

Her på siden er forslag til, hvordan I kan bruge tiden til at arbejde med tiden sammen.

Aktivitet 8.1:  Flotte klokkeslæt 1


Her bruges digitalt ur (tt:mm). Sæt jer sammen og skriv alle de klokkeslæt ned på et døgn, hvor tallene i klokkeslættet er i rækkefølge, se fx billedet her til højre (12:34). Tallene kan også være i rækkefølge omvendt, altså med det største tal først. Hvor mange fandt I?

Lav en lille konkurrence en weekenddag (døgn), hvor det gælder om, at tage et billede af et digitalt ur præcis når klokken rammer disse klokkeslæt. 


Andre forslag til flotteklokkeslæt, der kan "samles på" eller hvor I sammen kan finde alle de mulige:


Pallindromtal - ens forfra og bagfra, fx 15:51

Ens tal, fx 00:00

Fordoblinger, hvor næste tal i rækken er det dobbelte af det forrige

Tal fra samme tabel, fx i 3-tabellen


Matematisk fokus:

  • Opmærksomhed på tal og deres egenskaber
  • Tabeløvelse
  • Kendskab til talfamilier


Aktivitet 8.2: Flotte klokkeslæt 2


I forlængelse af forrige aktivitet kan man lede efter bestemte kendte talrækker i klokkeslættet. Mit personlige yndlingsklokkeslæt er 11:23, da det er de første fire tal i Fibonacci talrækken, som jeg er stor fan af.


Det kunne også være kvadrattal, primtal, kubiktal, fakultetstal m.fl.


Igen kan I sammen sætte jer og finde alle de klokkeslæt på et døgn, der opfylder de givne betingelser - og evt. efterfølgende "jagte" et billede af dem.


Matematisk fokus:

  • Opmærksomhed på tal og deres egenskaber
  • Kendskab til talfamilier - se i øvrigt Talfamilier


Aktivitet 8.3: Flotte klokkeslæt 3


I kan i familien udfordre hinanden med et givent klokkeslæt. Barnet vælger et klokkeslæt (fx. 13:29), og sammen skal I finde noget specielt ved klokkeslættet og evt. undersøge, om der er andre klokkeslæt med samme egenskaber. I tilfældet med 13:29, så er begge tal primtal, og der findes en del flere tilfælde med klokkeslæt, der kun består af primtal.


Matematisk fokus:

  • Opmærksomhed på tal og deres egenskaber
  • Tabeløvelse
  • Kendskab til talfamilier