Workshop: Ghost trails


I DENNE WORKSHOP LÆRER DU:


Hvad en "ghost trail"-opgave går ud på

Hvordan en god ghost trail opgave kan udformes

Hvad det vil sige selv at skulle løse en ghost trail opgave

Hvad er en ghost trail opgave?


Idéen bag en ghost trail opgave er, at hver elev laver en ghost trail opgave, som en kammerat skal "løse" (arbejde med) efterfølgende. Eleverne laver altså opgaver til hinanden. Læreren kan også lave en ghost trail opgave, som eleverne alle skal løse, men jeg synes ofte det andet er sjovere og mere givende for børnene.

En ghost trail opgave er en animation i Geogebra, der er "renset" for al den bagvedliggende programmering og hits til, hvordan den er opbygget. Disse er skjulte, og kun det "flotte" er tilbage. Opgaven er for kammeraten at lave en animation selv, der er så tæt på ens med ghost trail animationen som muligt på alle måder (former, farver, mønster, hastighed, bevægelsesstil mm.).

Mine elever på mellemtrinnet er meget glade for denne opgavetype, det er en slags detektivopgaver med flere gode løsninger og meget få helt rigtige. Der er plads og rum til kreativitet, og de får vist deres arbejder til hinanden, de får evalueret deres opgaves kvalitet (For svær? For let?), og de får ny inspiration til, hvordan man ellers kunne have stillet en opgave.

4.B arbejder med trekanter, og kravet til dagens ghost trails var, at der skulle indgå mindst 1 spidsvinklet, 1 retvinklet og 1 stumpvinklet trekant i animationen. De arbejdede sammen i makkerpar, for at det passede med antallet af computere.

For svært? For nemt?


Der er uendelig mange måder at lave en god ghost trail opgave. Det handler om, at lave en animation, der ikke er hverken for svær eller for let at genneskue og opbygge.

Det kræver en del at gennemskue opbygningen. Animationer kan være MEGET NEMME at bygge, men hamrende svære at gennemskue, så det kræver en metakognitiv tankegang fra eleven, når opgaven laves.

Det kan også være en elev indlægger et element i animationen, som faktisk er svært for jævnaldrende at programmere teknisk eller matematisk.

Det er altid en god snak i klassen at drøfte, hvad der gjorde de svære opgaver for svære, og hvad der var godt ved de sjove opgaver med et passende niveau.

TUTORIAL: Byg en ghost trail animation


Konceptet går ud på at bygge en relativt simpel animation, og derefter "rense den" for objekter, navne mm, som ikke skal indgå i det færdige produkt.

Til slut skjules Algebra-vinduet naturligvis også.


Det er forbudt for eleven, der skal arbejde med ghost trail opgaven, at åbne Algebravinduet eller gå ind og "lure" på egenskaberne for objekterne.


Dette kan gøres, hvis animationen er blevet for svær. Så kan man gradvist lovliggøre at eleverne må smugkigge på bagvedliggende programmering og opbygning for derigennem at få hjælp og hints.