På den anden side af muren

Dette er en øvelse i geometri, som jeg ofte benytter på alle årgange i min matematikundervisning. Det er en øvelse i gode og præcise forklaringer, hvor fagsproget og nuancerne i det udnyttes, og hvor eleverne skal lytte rigtig godt efter hinanden.

9.klassse: Tegnerens skærm med den rigtige tegning.

Den ene "kopists" tegning. Dette var runde 1, hvor "kopisterne" måtte stille spørgsmål. Alligevel er der kikset lidt på tegningen.

Som klasseaktivitet

I min 8.klasse lavede vi også aktiviteten som klasseaktivitet.

Det kan kaldes "Geogebra diktat".


Én elev, der har meldt sig, går op foran klassen med sin computer (hvor klassen ikke kan se skærmen på hans computer). Han er tegneren. Resten af klassen er "kopister" og skal så vidt muligt ikke se på hinandens skærme, men blot lytte efter tegnerens instruktioner.


Til klasseaktiviteten arbejder vi efter "3.rundes regler", så der er totalt stilhed i klasselokalet, som ved en klassisk diktat.


Jeg deltog som "kopist", og billedet til venstre er min "kopisttegning" ud fra en elevs instruktioner. Det gik lidt galt med tøjpolygonerne i midten, men resten gik vist meget godt.


Generelt noget eleverne synes var skægt, og mange ville gerne være tegner og meldte sig :o)


Spændende at se til sidst, hvor mange i hele klassen, der kom i mål med tegningen.


"Kopisterne" i 8.klasse sidder klar til at konstruere udfra tegnerens instruktioner. En elev kom dalrende for sent, så jeg sendte ham op som tegner, og da han ikke lige på stående fod havde nogle idéer til sin tegning, så bad jeg ham tegne årsagen til at han kom for sent :o) Herover ses min "kopisttegning". Han havde vist sovet over sig....!

Eleverne inddeles i 3-mandsgrupper. På skift vælges én elev til tegner, og de to andre til "kopister".


De tre elever sætter sig, så ingen kan se hinandens computere, og alle åbner en tom Geogebra-fil med gitter og akser slået til.


Tegneren skal nu tegne en valgfri tegning i Geogebra og fortælle til de to "kopister", hvad de skal gøre. På intet tidspunkt må eleverne se hinandens computerskærme, mens der tegnes. Det afsløres først til slut, når tegneren siger "slut". Det er vigtigt, at tegneren er meget præcis i sine forklaringer, for den mindste tvetydighed kan betyde, at "kopisterne" laver noget andet end tegneren mener.


Jeg plejer at inddele aktiviteten i 3 runder.


1.rundes regler) "Kopisterne" må spørge ind og bede om konkrete uddybninger af forklaringerne. Her er det tydeligt for tegneren, hvilke af forklaringerne der ikke er gode nok eller forvirrende.


2.rundes regler) "Kopisterne" må ikke sige eller spørge om noget, men må se undrende ud med rynkede bryn. Tegneren skal nu selv forsøge at uddybe sin forklaring, men uden at vide præcis hvad, "kopisten" er i tvivl om. Her skal tegneren sætte sig ind i "kopisternes" tankegang forsøge at tænke som dem - hvad mon de ikke forstod ved dén forklaring?


3.rundes regler) "Kopisterne" må ikke komme med nogen signaler overhovedet. De må altså slet ikke udtrykke forvirring, og er nødt til bare at "gøre det så godt som muligt" ud fra de forklaringer tegneren kommer med. Her skal tegneren være ultra præcis med forklaringerne, for han/hun har ingen mulighed for at vide, hvis "kopisterne" er kommet på afveje.


Andre regler, der kan bruges

Ingen må bruge håndfakter til forklaringer eller spørgsmål

Den samme forklaring gives kun én gang


Kommentarer

Som lærer kan man lægge benspænd ind, således at tegneren skal have bestemte elementer med eller skal anvende bestemte ord i sine forklaringer. Eksempelvis at tegningen skal indeholde mindst én af hver type trekant, eller at der i forklaringerne skal indgå ordene "parallel" og "vinkelret". Der er uendelig mange muligheder her.


Man kunne i udskolingen lave det tværfagligt med engelsk og lave øvelsen på engelsk. I dét tilfælde kan man holde kompleksiteten as tegningen nede, så det ikke bliver for svært med selve konstruktionen, men at fokus er på det engelske fagsprog.


Ved at være tre i gruppen kan man til sidst se om de misforståelser, der er sket, skyldes tegnerens forklaringer eller "kopisternes" lytte- og forståelsesevne. Hvis én af "kopisterne" HAR kunne lave tegningen helt magen til, må tegneren have forklaret sig meget fint. Hvis begge "kopister" har tegnet forkert ift tegnerens tegning, så er der stor sandsynlighed for, at tegneren har været (for) svær at forstå i sine instruktioner.

Eleverne taler efter en endt tegneproses om, hvilke steder de misforstod hinanden og hvorfor.


Jeg har anvendt aktiviteten fra 2. til 9.klasse, og det er noget mine elever i 4.klasse kalder for "leg i Geogebra" og synes er rigtig sjovt. Min oplevelse med 9.klasse var, at de gik meget op i det, og blev super frustrede over hinanden, når forklaringerne haltede og forvirrede.


Også en god og hurtig måde at få repeteret nogle værktøjer i Geogebra en sen eftermiddag, hvor man måske ikke orker den store "tavleforestilling".