Hvad arbejdes der med?


Forløbet handler i bund og grund om at lege med konceptet i programmering med udgangspunkt i Geogebras geometridel. Det handler om at sætte de rette algoritmer op for at nå et ønsket mål. Tænke i årsager og sammenhænge. Tænke matematikken bag de programmeringer, der skal lægges. For mig at se vil dette være en sjov og spændende måde for helt unge elever at arbejde med programmering på, hvis blot de har et grundlæggende kendskab til Geogebra. Mine klasser, der kastes ud i dette, har 1-2 års erfaring med Geogebra.


Udover programmering arbejdes der med følgende matematikfaglige områder:


koordinatsystemet

punkters koordinater

variable

symbolsproget

mængdelære

intervaller

tekniske færdigheder i Geogebra


Et socialt aspekt


Da eleverne under dette forløb i dén grad arbejder med deres kreativitet og fantasi, synes jeg også det er vigtigt, at de får delt deres produkter med hinanden - vist dem til hinanden - prøvet hinandens - til gensidig glæde, feedback og inspiration. Eleverne skal løbende prøve hinandens baner og labyrinter, og give hinanden forslag og konstruktiv feedback.


To af mine 8.klasses drenge lavede dette labyrintspil til Geogebramesterskab 2017, og kom i finalen :o)

Min 4.klasse arbejder med de grundlæggende programmeringer i forløbet.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

TUTORIAL: "Mande-punktet"


Lær:

Hvordan man laver et punkt, du selv kan styre med to skydere. Hos os kalder vi det et "mandepunkt".

TUTORIAL: Vis objekt i bestemt punkt


Lær:

Hvordan man får et objekt til at vise sig, når ens punkt er flyttet et bestemt sted hen i koordinatsystemet.

Hvordan man kan bruge programmeringen "Betingelse for at vise objekt" i Geogebra.

Tutorials til fælder og forhindringer

TUTORIAL: Vis objekt i bestemt område


Lær:

Hvordan man får et objekt til at vise sig, når ens punkt er flyttet indenfor et bestemt rektangulært område i koordinatsystemet.


TUTORIAL: Vis objekt, når man går ind i dem


Lær:

Hvordan man får et objekt til at vise sig, når ens punkt befinder sig indeni et andet objekt, dvs. når punktet er element i dette objekt.

Hvordan man med matematisk symbolsprog skriver "Punktet A er element i den mængde, der udgør polygonet t".


TUTORIAL: GameOver-skilt


Lær:

Hvordan man får en tekst til at vise sig, når ens punkt er element i det polygon, der udgør labyrintmuren, dvs. når ens punkt rammer ind i muren og man er GAME OVER.


TUTORIAL: Dynamisk bane


Lær:

Hvordan man får en racerbane til at ændre størrelse. Det kan gøres på rigtig mange måder med animationer. Her er bare én simpel idé.

TUTORIAL: Tunneller


Lær:

Hvordan man laver en tunnel (polygon), som skjuler ens punkt, mens det går igennem. Her bliver det svært at styre, hvor man er, hvis man ikke kan sit koordinatsystem.

TUTORIAL: Mere bane åbner sig efterhånden


Lær:

Hvordan man kan få mere bane (polygoner) til at åbne sig op, efterhånden som ens punkt arbejder sig over i den ene side af skærmen. Her arbejdes med ulighedstegnene; < og >

TUTORIAL


Se:

Flere gode idéer til sjove elementer, der kan tilføjes til banerne og labyrinterne.

TUTORIAL: Timeline-forhindring


Se:

En idé til hvordan man med timeline animation kan lave en forhindring.

TUTORIAL: Hemmelig smutvej


Lær:

Hvordan man kan få en mur (polygon) til at skjules/forsvinde, når ens punkt går ind i den. Her skal bruges en kommando i inputfeltet, der hedder "iområde".

TUTORIAL: GameOver-skilt


Lær:

Hvordan man får en GAMEOVER-tekst til at vise sig, når en nedtællingsskyder rammer 0. Således kan der spilles med begrænset tid på en bane.

TUTORIAL: Racerbane


Lær:

Hvordan man laver en bane med linjestykker.

TUTORIAL: Start animation-knap


Lær:

Hvordan man laver knapper, der starter og stopper animationer.

TUTORIAL: Styre-skydere


Lær:

Hvordan man laver et "mandepunkt" med en + formet styremekanisme (lodret skyder).

TUTORIAL: Reset-knap


Lær:

Hvordan man laver en knap, der sender ens "mandepunkt" tilbage til et bestemt punkt.

TUTORIAL: Vise/skjule-knap


Lær:

Hvordan man laver en knap, der viser og skjuler objekter ved klik på den.

Racerbane

Andre fede idéer

Elevprodukter - skærmbilleder

Labyrintspil


MELLEMTRIN OG UDSKOLING • PROGRAMMERING I GEOGEBRA • SYMBOLER, MÆNGDELÆRE OG KOORDINATSYSTEMET


Her i efteråret 2017 arbejder med med et projekt, jeg i samarbejde med mine elever selv har fundet på, der handler om bane- og labyrintspil, lavet i Geogebra. Idéen kom første gang fra Kristian i 3.b, der spurgte mig, om vi kunne lave spil i Geogebra - noget der havde baner og udfordringer undervejs. Jeg har udført projektet med 4., 6. og 8.klasse, hvor det var en stor succes med særligt 6.klasse. Her var kombinationen af teknisk og matematisk forståelse og kunnen sammen med fantasifuldhed og masser af gå-på-mod helt ideel. 4.klasse manglede noget viden, mens 8.klasse manglede den barnlighed som skal til at lave spil og viljen til at ville bruge lang tid på det.