Mængdelære og symboler

Symbolerne


Når vi skal til at arbejde grundlæggende med mængdelære, er der nogle symboler, som bruges i matematik til at beskrive mængders indbyrdes forhold og afhængighed.


De symboler, som jeg har valgt ud er følgende:


Endvidere har vores mest brugte talmængder også hver sit bogstavsymbol. De talmængder, som jeg har valgt ud er følgende:


I mængdelære er der nogle symboler, som bruges til at beskrive de mængder der kan opstå, når to mængder "overlapper" hinanden. Jeg har valgt følgende ud:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Opgaver

Billeder fra aktiviteterne i skolegården

Skriftlig aflevering til emnet


Som afslutning på forløbet (efter det efterfølgende labyrintforløb) arbejdede min 6.klasse med denne skriftlige aflevering aka "blækregning".