Programmering i Geogebra

Inden arbejdet med labyrinter er der nogle basisøvelser, man kan lave for at lære symbolerne til programmering i Geogebra at kende.

Som flere andre steder på sitet vil jeg her opfordre til, at man lader eleverne være i makkerpar, så det bliver lidt sjovere og så de får vendt idéer og tanker med hinanden undervejs.

Introduktion


Når man har oprettet et objekt, kan man højreklikke på det og vælge Egenskaber. Derefter går man over uner fanen Avanceret. Øverst hvor der står "Betingelse for at vise objekt" klikker man sig ind i skrivefeltet og et lille alfa-tegn kommer til syne. Dette klikker man på og får det viste panel af symboler frem (se her til venstre).


De symboler, som jeg har anvendt i arbejdet med labyrinterer dem, som jeg har sat ring om:


Booelsk lig med

Forskellig fra

Mindre end eller lig

Større end eller lig

Og

Eller

Parallel med

Vinkelret på

Element i


Derudover anvendes > og < til hhv. større og mindre end.

Aktivitet 1: Gæt en programmering


Se videoen og gæt, hvad der er lavet af programmering.


Hvad sker der, og hvad mon trekanten har "fået besked på"?


Kan du lave den efter?


Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at trekanten vises?


Hvordan skrives dette ind i skrivefeltet under "Betingelse for at vise objekt"?


Endnu en opgave...


Hvilken programmering ligger bag her?


Hvilke betingelser skal være opfyldt for at den grønne figur vises, og hvilke for at den pink figur vises?


Kan du lave den efter?