Ghost trails


Alle klassetrin • Modellering og resonnemænt • Animationer og mønstergenkendelse


Idéen bag en ghost trail opgave er, at hver elev laver en ghost trail opgave, som en kammerat skal "løse" (arbejde med) efterfølgende. Eleverne laver altså opgaver til hinanden. Læreren kan også lave en ghost trail opgave, som eleverne alle skal løse, men jeg synes ofte det andet er sjovere og mere givende for børnene.

En ghost trail opgave er en animation i Geogebra, der er "renset" for al den bagvedliggende programmering og hits til, hvordan den er opbygget. Disse er skjulte, og kun det "flotte" er tilbage. Opgaven er for kammeraten at lave en animation selv, der er så tæt på ens med ghost trail animationen som muligt på alle måder (former, farver, mønster, hastighed, bevægelsesstil mm.).

Mine elever på mellemtrinnet er meget glade for denne opgavetype, det er en slags detektivopgaver med flere gode løsninger og meget få helt rigtige. Der er plads og rum til kreativitet, og de får vist deres arbejder til hinanden, de får evalueret deres opgaves kvalitet (For svær? For let?), og de får ny inspiration til, hvordan man ellers kunne have stillet en opgave.

4.B arbejder med ghost trails


I arbejdet med trekanter efterspurgte 4.b at lave ghost trails, så opgaven lød således:


I jeres ghost trail animation skal der være mindst:


  • 1 spidsvinklet trekant
  • 1 retvinklet trekant
  • 1 stumpvinklet trekant


De sad sammen to og to, og byggede en ghost trail. Bagefter skulle de bytte med et andet makkerpar, der sammen arbejdede på at løse udfordringen.

Det er en god måde at gøre det på, når hver elev sidder med én computer. Den ene makkers computer bliver brugt til at lave animationen, og den anden makkers computer bliver brugt til at løse nogle andres ghost trail opgave.

Elever bytter således den ene af to computere med en anden tomandsgruppe.

For svært? For nemt?

Der er uendelig mange måder at lave en god ghost trail opgave. Det handler om, at lave en animation, der ikke er hverken for svær eller for let at genneskue og opbygge.

Det kræver en del at gennemskue opbygningen. Animationer kan være MEGET NEMME at bygge, men hamrende svære at gennemskue, så det kræver en metakognitiv tankegang fra eleven, når opgaven laves.

Det kan også være en elev indlægger et element i animationen, som faktisk er svært for jævnaldrende at programmere teknisk eller matematisk.

Det er altid en god snak i klassen at drøfte, hvad der gjorde de svære opgaver for svære, og hvad der var godt ved de sjove opgaver med et passende niveau.

Eksempler på ghost trail opgaver

4.B arbejder med ghost trails igen


De sidste 20 minutter af en time kan vi godt finde på at bruge på ghost trail opgaver - særligt de sene eftermiddagstimer, hvor det er svært at koncentrere sig om meget andet.


De konstruere de flotteste og særeste mønstre. Jeg kan særligt godt lide, når de laver nogle helt nye mønstre på meget simple måder.


Jeg har en klar fornemmelse af, at de ser samme skønhed i "den komplicerede enkelthed".


Hos uerfarne elever ser jeg ofte en del "kaos-animationer" med 117 elementer, der kokser sammen - tror det er ret naturligt i starten.

Men når jeg så har mere erfarne elever, så ser jeg mere målrettet arbejde. De er nysgerrige efter, hvordan bestemte mønstre er opbygget. De eksperimenterer med simple konstruktioner, opstiller hypoteser for ændringskonsekvenser og viser mig med stolthed virkelig spektakulære mønsteranimationer. Er lidt vild med det!


Nye ghost trail udfordringer