Eksamen

Den skriftlige prøve med hjælpemidler


Overordnet


Husk at:


Hav orden og styr på alle dine bøger, noter, hjælpemidler og andre redskaber - inden prøven!


Skim hele opgavesættet igennem fra start, så du ved, hvad det indeholder, og start med det du kan bedst.


Lav den overordnede struktur på din aflevering først, så det er let at fylde ud undervejs. Se billede til højre her.


Gå hurtigt videre, hvis du går i stå. Hellere nå 3 lette opgaver, end 1 svær.


Brug al tiden (3 timer), og kom med bud på opgaver, du ikke er sikker på. Det kan give en masse småpoint, der tilsammen betyder meget.
I arbejdet med opgaverneHusk at læse opgaven grundigt, tegn evt. en skitse så du forstår teksten bedre.


Husk intro, udregninger inkl. alle mellemregninger, forklaringer, enheder på tallene, skærmbilleder af dit arbejde i andre programmer og enheder på tallene. Husk at skriv, hvis du fx har anvendt Geogebra eller Excel.


Husk at markere svaret, hvis dette er et tal eller få ord. Billedsvar og lange forklaringer skal ikke markeres.


Spørg dig selv, om dit svar virker realistisk, om du har forklaret uddybende, hvordan du fandt frem til svaret, og om du har enhed på svaret.


Tjek dine udregninger og eventuelle aflæsninger efter, hvis du har tid.


Husk konklusion på dine opgaver. Læs så opgaven igen og sikr dig, at du faktisk har svaret PRÆCIS på dét, du blev spurgt om.

Tutorials

Diagrammer i Excel


Bruges tit til statistikopgaver, og opgaver hvor nogle datasæt skal sammenlignes.


Kan også bruges til at vise en udvikling.


Måleværktøjerne i Geogebra


Her vises, hvordan disse værktøjer anvendes på polygoner og cirkler:


Længde/omkreds

Areal

VinkelGrafer i Geogebra


Her vises hvordan disse graf/funktionstyper skrives ind i inputfeltet, og hvordan graferne kan se ud:


Lineære funktioner (rette linjer)


Vækstfunktioner (krumme kurver, enten stigende eller aftagende)


Andengradsfunktioner (parabler)
Enkeltvariabelanalyse i Geogebra


Bruges til statistikopgaver. I regneark-delen af Geogebra indskrives rådata. Nuller skal også skrives med. Hyppighedstabeller kan ikke skrives ind, men skal laves om til rådata.


Middeltallet er gennemsnittet.

Medianen er den midterste af observationerne, når de er ordnet efter størrelse.

Min er mindsteværdien.

Max er størsteværdien.

Q1 sætter skellet mellem de mindste 25% og de største 75% af observationerne.

Q3 sætter skellet mellem de mindste 75% og de største 25% af observationerne.

Flervariabelanalyse i Geogebra


Bruges til statistikopgaver, hvor man skal sammenligne to datasæt. I videoen sammenligner jeg 9.b og 8.b's resultater i de to kolonner. 

Der kommer to boksplot og man kan få dertilhørende statistiske deskriptorer gjort synlige også. 

Husk, at det til eksamen ikke er nok blot at lave analyse i Geogebra. Der skal beskrive og opgaven skal besvares udfra Geogebras analyse. Du skal vise, at du kan tolke ud fra diagrammerne og deskriptorerne. Læs eksamensopgaven godt, så du svarer på præcis det, du er blevet spurgt om.Regressionsanalyse i Geogebra


Bruges til at finde "den bedste linje", der passer til nogle givne punkter.

Når der vælges regressionsmodel, er det meget ofte lineær, og eller vækst eller polynomiet (2).


Simulering af terningekast med Geogebra


Bruges til at simulere terningekast med Geogebra.

Sammenlignende statistikanalyse i Geogebra


Bruges hvis to datasæt (fx. fra 9.a og 9.b) skal sammenlignes, eller hvis nogle enkelte deskriptorer fra hvert sæt skal findes. 


I videoen forklarer jeg også hvad kvartil er og hvordan et boksplot læses og bruges.


Videoen er MED LYD.
CAS til ligningsløsning, beregning og primfaktorisering i Geogebra


Videoen forklarer hvordan Geogebra CAS:


Bruges til at løse ligninger - eksakt eller nummerisk (afrundet til decimaltal)

Bruges til at lave almindelige lommeregner-opgaver med - brug dog hellere lommeregneren - det er hurtigere.

Bruges til at lave primfaktorisering med (deler et helt positivt tal op til et gangestykke kun med primtal).


Videoen er MED LYD.