2048 undersøgelse

Jeg har rigtig gode erfaringer med anvendelse af hyggespillet "2048" i matematik.

Her på siden deler jeg nogle af de gevinster og anvendelser, jeg har draget.

Dataindsamling i 2048 til statistisk analyse


Inden man for alvor kommer ind på vinderstrategierne til spillet, kan man være forfalden til at "spamme" - dvs. klikke tilfædigt på piletasterne uden tanke på smarte moves og strategi. MEN!

Spamming er jo ikke bare spamming - hvad sker der, hvis vi sætter system på spammingen? Vi lægger stadig hjernen på hylden, men vi vælger et system at køre på piletasterne.

Hvilken serie på piletasterne giver os flest points, inden vi bliver game over?

Og er sådan en systematisk spamming bedre end ens egen helt tilfældige spamming?


I skal nu spille 6 spil af 2048, og notere jeres opnåede points i et skema magen til det viste her til højre.

De 6 spil skal spilles på følgende måder:


1.spil:

1.spamming: Din egen spamming.

Her skal du sidde og kigge væk fra skærmen og trykke tilfædigt på piletasterne i en vilkårlig rækkefølge. Det er meget vigtigt, at din spamming ikke følger noget system. Når du bliver game over noterer du dine points ned i skemaet.


2.spil:

2.spamming: Med uret i cirkel

Her skal du klikke på pilepasterne efter systemet: op - højre - ned - venstre (og sådan bliver du ved til du bliver game over). Det føles som at køre rundt i en cirkel. Når du bliver game over noterer du dine points ned i skemaet.


3.spil:

3.spamming: Korset

Her skal du klikke på pilepasterne efter systemet: op - ned - venstre - højre (og sådan bliver du ved til du bliver game over). Det føles som at tegne et kors. Når du bliver game over noterer du dine points ned i skemaet.


4.spil:

4.spamming: Skrå parallel

Her skal du klikke på pilepasterne efter systemet: op - venstre - højre - ned (og sådan bliver du ved til du bliver game over). Det føles som at tegne to parallelle, skrå linjer. Når du bliver game over noterer du dine points ned i skemaet.


5.spil:

Bedst på 2 minutter: Gør dit bedste i 2 minutter

Her sætter du et stopur til 2 minutter. Du spiller et spil nøjagtig 2 minutter, og stopper når tiden ringer. Hvis du bliver game over inden de 2 minutter, noterer du pointene der.

Denne gang skal du tænke dig om, og gøre dit bedste og så hurtigt du kan med gode overvejelser.


6.spil:

Personal Best: Gør dit bedste til du bliver game over

Her spiller du så godt du kan indtil du bliver game over. Hvis du har en god spilstrategi bør du selvfølgelig bruge den. Så kan du også sidde og spille i laaaang tid ;o)
Undersøgelse


Points ved game over

1.spamming2.spamming3.spamming4.spamming5.spil6.spilStatistisk analyse med Excel


Hele klassens data samles i én Excel-fil, som vist på billedet her til venstre. Den deles, så hele klassen får hele datasættet at arbejde med individuelt på deres computere.


I Excel kan kolonnerne markeres og der kan findes summer, gennemsnit og størsteværdier.


Tal om følgende i klassen eller i mindre grupper:


Er der nogle af de 4 spammingsystemer, der fungerer bedre end de andre? Hvilke og hvorfor mon?

Hvilken er den mindst optimale form for spammingsystem? Hvorfor mon?


Er det ALLE, der opnår det bedste resultat med det spammingsystem, som I fandt frem til som det bedste? Hvorfor mon (ikke)?


Lav et søjlediagram, som samtidig viser klassens gennemsnitlige points og dine egne resultater i ét søjlediagram, som vist her til venstre.


Tal om følgende i klassen eller i mindre grupper:


Hvilke forskelle og ligheder er der mellem dine points og klassens gennemsnit? Husk at tage stilling til om dine points afviger meget eller lidt fra klassens gennemsnit.


Er klassens optimale spammingsystem det samme som det, der fungerede bedst for dig?


Hvilken metode havde du valgt, hvis du på 2 minutter skulle samle så mange points som muligt i spillet? Hvorfor?


Statistisk analyse med Geogebra

Datasættet fra Excel kopiere over i Geogebras regneark, som vist her til højre. Kolonnerne med tal markeres og der vælges Flervariabelanalyse. Her fåes et boksplot og en samling statistisk data for hver kolonne, som vist på billede to her til højre.


Tal om følgende i klassen eller i mindre grupper:


Hvilken metode har det højeste og det laveste gennemsnit? Hvad er bedst?


Hvilken metode har den største størsteværdi?


Hvilken metode har den laveste mindsteværdi?


Hvilke metoder har mest tilfælles? Begrund.


Ved hvilken metode er der størst forskel på jeres points i klassen (størst spredning)?


Hvormange af jer i klassen er bedre end spamming-level?


Videoer om spillet 2048