Tutorordning til Geogebra


SÆRLIGT INDSKOLING • UDBRED SKOLENS BRUG AF GEOGEBRA • 1 TIL 1 UNDERVISNING


På min skole har Geogebra ikke været særligt udbredt, før jeg fik en 2.klasse i matematik for nogle år siden (Januar 2016) - særligt ikke i indskolingen. Jeg havde allerede inden god erfaring med Geogebra, og min 2.klasse fik hurtigt både flair og smag for programmet. Som jeg hører fra andre skoler, når jeg er ude og holde foredrag mm., sådan forholdte det sig også hos os:


Lærerne havde svært ved at få taget hul på "bylden"

Der opstår i starten en masse mindre - men individuelle -  tekniske spørgsmål

Der er mangel på computere på skolen

Nogle lærere manglede selv den fornødne kunnen i programmet - eller troede de gjorde


Mine kollegaer var rigtig gode til at være åbne om problematikkerne og spurgte mig og råd og vejledning både teknisk og didaktisk og vi vendte også muligheden for, at jeg kunne komme og undervise de andre indskolingsklasser. Men vi fandt faktisk en i mine øjne bedre løsning for os alle. Min 2.klasse blev til 3.klasse, og blev Geogebra-tutorklasse for de øvrige klasser.

I løbet af 3.klasse fik de oplært 4 af de andre indskolingsklasser på forskellige måder. Fælles for strukturen var dog, at eleverne altid sad sammen 2 og 2; én af mine elever sammen med én af min kollegas elever. På den måde havde hver uerfaren elev sin helt egen lærer til rådighed til at besvare alle de små spørgsmål lige så snart de opstod. Nogle gange havde mine elever forprogrammeret nogle filer, de skulle arbejde med sammen. Nogle gange havde mine lige lært noget nyt (typisk om animationer), som de var ivrige for at vise nybegynderne. Og nogle gange havde de "fri leg" sammen, og mine elever kunne vise lige præcis dét, de brændte for.

Min kollega og jeg blev næsten overflødige og kunne gå og observere, hvordan forklaringer blev overlevet og modtaget mellem vores elever, hvordan børnene gav inspiration og gejst videre, og en masse idéer til, hvordan børnene tænker, at man kan lege med programmet. Man bliver meget klogere på den måde, synes jeg. Nogle klasser havde vi længere forløb med én gang om ugen (eller hveranden uge) i nogle måneder, andre klasser mødtes vi kun med enkelte gange. Altid parrede vi fagligt stærke elever op med andre fagligt stærke, således at den erfarne elev altid var overlegen. En svag erfaren elev ville muligvis komme til kort, hvis denne blev sat sammen med en ultra hurtig, lærenem begynder. Vi blandede også med gode resultater piger og drenge for at mindske graden af høj snak og fjol. Alle møder var succesfulde og gavnlige.


Fordelene ved tutorordningen


For den uerfarne elev:

Øvelse og oplæring i Geogebra

Personlig og hurtigt hjælp og tilbagemelding på spørgsmål og problemer

Inspiration fra en jævnaldrende

Forklaringer på et aldersvarende niveau

Et socialt og venskabeligt aspekt


For den erfarne elev:

Repetition af færdigheder i Geogebra

Umiddelbar feedback og "evaluering" af egne forklaringers kvalitet, entydig- og fuldstændighed

Se sine produkter blive brugt til noget og få feedback og ros for disse af andre end sin lærer

En følelse af faglige overlegenhed, der ikke altid er alle forundt inden for den samme klasse

En forståelse for progression i opbygningen af en forklaring eller en opgave

Et socialt og venskabeligt aspekt - særligt ift. tålmodighed


For den uerfarne lærer:

En "forsigtig" start på arbejdet med programmet

Masser af hjælpelærere

Masser af inspiration til at forsætte arbejdet med Geogebra

Indblik i hvilke spørgsmål, der melder sig meget i starten - og hvad svaret på disse er

Tid til observation af egne elever, både fagligt og socialt


For den erfarne lærer:

Indblik i andres begyndervanskeligheder

Indblik i egne elevers tekniske sikkerhed i programmet

En god måde at arbejde med det sociale på en årgang eller på tværs af årgange

En god måde at kunne undervisningsdifferentiere

En skøn måde at hjælpe sine kollegaer på


Der er mange flere gevinster ved ordningen - det kan klart anbefales at prøve.