Cirkelmaze med tidsnedtælling


Start tiden inden du trækker dit punkt afsted.

Før punktet ind i midten uden at røre siderne.

Stop tiden, når stopknappen viser sig.

Du tildeles det antal points, du har tilbage på tiden minus 5 gange det antal gange, du har berørt siderne. Har du krydset en side er du disket!

Indbrud i borgen


Find en god vej ind i borgen uden at blive fanget af en dør med en vagt.

Min labyrint


Jeg har forsøgt at indlægge så mange elementer fra workshoppen, som muligt uden at lave overkill.

Labyrintudfordringer


Til workshoppen i "Labyrinter og programmering" er man velkommen til at prøve kræfter med følgende udfordringer efter at have gennemgået og lært de enkelte delelementer.