Workshop: Basics


I DENNE WORKSHOP LÆRER DU:At få punkter til at animere og bevæge sig på forskellige objekter

At sætte en bestemt bevægelseshastighed

At sætte et bestemt bevægelsesmønster

At få andre objekter til at bevæge sig

At få animationen til at trække spor

TUTORIAL: Lær at lave animationer


I Geogebra findes punkterne i 3 typer:


De frie (mørkeblå)

De bundne (lyselilla)

De låste (sorte)


Det er kun de bundne punkter, der kan sættes til at animere. De bundne punkter sidder på en rute (fx et linjestykke eller en cirkelperiferi), og kan så sættes til at "vandre" på denne rute.


På de lyselilla punkter, kan der sættes andre objekter fast, der derefter vil bevæge sig med punktet, når animationen tændes.


Det bundne punkt behøver ikke være synligt for at animere, og farven på punktet er også ligegyldigt, men et bundet punkt vil altid være lyselilla til at starte med.

TUTORIAL: Træk spor


Når man højreklikker på et objekt, kan man vælge at slå "Tænd spor" til og fra. Hvis man slår det til, vil objektet efterlade et spor i objektets farve, der hvor objektet trækkes forbi.


Når man zoomer ind og ud slettes sporet.


Hvis objektet bevæger sig hurtigt bliver sporet lidt mindre sammenhængende.


Man kan sætte træk spor på alle objekter;

punkter, linjer, polygoner, cirkler og grafer.


"Tænd spor" behøver ikke bruges sammen med animationer.